Створення та експлуатація системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України із застосуванням глобальних навігаційних супутникових систем

Мета створення методики і критеріїв оцінки якості навігаційного забезпечення по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) і їх диференціальних функціональних доповнень на території України для контролю й прогнозування якості надання послуг системою координатно-часового та навігаційного забезпечення України (СКНЗУ) та розробка комплексного плану сертифікації СКНЗУ відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів.

Основні результати роботи.

На основі аналізу європейського досвіду досліджені шляхи та представлені пропозиції щодо створення системи моніторингу і сертифікації характеристик та управління якістю послуг супутникового навігаційного та високоточного координатно-часового забезпечення, представлено опис апробованих в міжнародній практиці критеріїв оцінки/контролю якості навігаційного забезпечення. Розроблено методику оцінки/контролю якості навігаційного забезпечення по сигналах ГНСС і їх диференціальних функціональних доповнень, зокрема, СКНЗУ, на території України. Представлені пропозиції щодо побудови системи моніторингу та відпрацювання методики контролю якості навігаційного забезпечення по сигналах ГНСС з використанням СКНЗУ на території України. Показані приклади експериментального відпрацювання методики контролю і оцінки якості навігаційних послуг СКНЗУ в інтересах її сертифікації та атестації з використанням спеціалізованих програмних комплексів. Виконано обгрунтування та розробка проекту комплексного плану сертифікації СКНЗУ.