“Системи супутникової радіонавігації” В.В.Конін, В.П.Харченко

У книзі розглядаються глобальні супутникові радіонавігаційні системи і навігаційні характеристики з позицій потреб CNS/ATM і міжнародних організацій : ICAO, IMO, Євроконтролю. Наводяться характеристики сигналів навігаційних супутників, алгоритми формування сигналів і коригуючої інформації, методи розрахунку орбітального руху супутників, перетворення координат і рішення навігаційних задач. Викладаються питання проектування авіаційних диференціальних супутникових станцій і адаптивних антенних систем для протидії перешкодам. Додаються програми в середовищі MatLab, що стосуються усіх процедур вторинної обробки даних навігаційних супутників. Книга призначена для інженерно-технічних працівників сфер проектування і експлуатації систем навігації, геодезії, управління транспортом, а також для студентів і аспірантів, що спеціалізуються в області аерокосмічних систем. Рецензенти: академік Національної Читати далі

ЛІЦЕНЗІЯ на розроблення наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем

ЛІЦЕНЗІЯ на розроблення наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем

Система диспетчерського керування рухомими біологічними об’єктами з використанням сигналів глобальної супутникової системи радіонавігації

Патент на корисну модель №39917 «Система диспетчерського керування рухомими біологічними об’єктами з використанням сигналів глобальної супутникової системи радіонавігації». Дата реєстрації: 25.03.2009.

Розрахунок корекції визначення координат в реальному часі на основі супутникових радіонавігаційних систем

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №34488. Комп’ютерна програма «Розрахунок корекції визначення координат в реальному часі на основі супутникових радіонавігаційних систем». Дата реєстрації: 10.08.2010.

Програмне забезпечення для верифікації даних супутникових систем навігації

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №34716. Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення для верифікації даних супутникових систем навігації». Дата реєстрації: 30.08.2010.