Система диспетчерського керування рухомими біологічними об’єктами з використанням сигналів глобальної супутникової системи радіонавігації

Патент на корисну модель №39917 «Система диспетчерського керування рухомими біологічними об’єктами з використанням сигналів глобальної супутникової системи радіонавігації». Дата реєстрації: 25.03.2009.

Патент на корисну модель №39917