Проект UKRAINE

UKRAINE – UKraine Replication, Awareness and INnovation based on EGNSS / Відтворення обізнаності та інновацій в Україні на основі Європейської ГНСС

Метою проекту UKRAINE, у відповідності до оголошеного конкурсу GALILEO-3-2014, є пришвидшення розвитку прикладних застосувань через міжнародну співпрацю та сприяння широкого прийняття глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) в Україні, створюючи у той же час можливості для розвитку знань та комерційного рівня.
Внесок проекту UKRAINE по відношенню до вищезгаданої мети відноситься до досягнення наступних наслідків:

  • Підготовка українського авіаційного ринку до розширення EGNOS;
  • Підтримка підняття рівня регульованих ГНСС прикладних застосувань через розроблення плану розвитку законодавчої бази;
  • Розробка інноваційних рішень для мультимодальної логістики та небезпечних вантажів;
  • Створення можливостей для співпраці у бізнесі для українських та європейських компаній.

Ці наслідки будуть досягнуті шляхом виконання координованих дій:

  1. Виконанням вивчення інтеграції української законодавчої бази відповідно до ключових європейських директив та врегулювань по відношенню до ГНСС у транспорті;
  2. Працюючи над Авіацією, як стартовою точкою для розширення EGNOS на території України, шляхом (a) підготовки основи для LPV процедур, (b) праці на моніторингом сигналів ГНСС та (c) встановлення необхідної законодавчої бази;
  3. Запровадженням нововведень у сфері EGNSS відслідковування та стеження за Небезпечними товарами та виконанням пілотного проекту по мультимодальному вантажному транспорту;
  4. Створенням можливостей для співпраці у бізнесі для українських та європейських компаній та залученням зацікавлених осіб у ГНСС через конкурс по ГНСС приймачу, що працює із багатьма сузір’ями;
  5. Поширення результатів через пілотні проекти, демонстрації та екстенсивну комунікаційну кампанію.

Максимально можливе залучення українських зацікавлених сторін буде забезпечуватись: а) шляхом безпосереднього залучення Державного космічного агентства України, Національного авіаційного університету та Київського політехнічного університету (КПІ); б) шляхом організації подій, можливостей для знайомств та конкурсів для українських осіб та в) баченням випуску продуктів на український ринок.