Про центр

Науково-навчальний центр «Аерокосмічний центр» створено наказом Міністерства освіти і науки України від 16.02.2009 № 120 з метою проведення наукових досліджень та розробок, створення конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науково-прикладних результатів, провадження інноваційної діяльності та забезпечення умов здійснення поглибленої наукової і науково-технічної підготовки фахівців.

Директор ННЦ «Аерокосмічний центр» – Харченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, провідний вчений у галузі аерокосмічної інформатики, зробив вагомий внесок у розвиток теоретичних засад і оцінювання ефективності соціотехнічних систем та систем прийняття рішень за умов невизначеності й ризику, засновник і керівник визнаної в світі наукової школи «Аеронавігація».

Наукові керівники за напрямами: 

Кондратюк Василь Михайлович – координатор, експерт у сфері ГНСС, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Конін Валерій Вікторович – експерт у сфері ГНСС технологій, доктор технічних наук, професор, Заслужений машинобудівник України.

Основні завдання ННЦ «Аерокосмічний центр»:

 • Організація та проведення фундаментальних, прикладних та експериментальних досліджень і розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що базуються на Глобальній навігаційній супутниковій системі (ГНСС-технології).
 • Створення систем і технічних засобів навігації та керування рухом.
 • Розроблення апаратних і програмних засобів для впровадження спеціальних технологій, що базуються на ГНСС, їх диференційних доповненнях та новітніх інформаційних технологіях.
 • Моніторинг супутникового радіонавігаційного поля систем GPS,GLONASS, GALILEO, BEIDOU, EGNOS.
 • Надання послуг користувачам ГНСС з використанням режиму DGPS/RTK в реальному часі.
 • Надання послуг зацікавленим особам, організаціям, підприємствам, установам у вирішенні актуальних і перспективних задач створення, діагностування та контролю апаратури і систем супутникової навігації.

Основні напрямки діяльності ННЦ «Аерокосмічний центр»:

 • Прогнозування доступності супутникових систем радіонавігації в умовах польоту, зльоту та посадки.
 • Завадостійкість супутникових систем радіонавігації.
 • Технології захисту об’єктів від засобів ураження, що оснащені апаратурою супутникової навігації.
 • Адаптивні антенні системи для придушення завад супутникових радіонавігаційних систем.
 • Диференційні системи супутникової навігації.
 • Алгоритми первинної та вторинної обробки інформації в системах зв’язку, навігації, спостереження (CNS/ATM).
 • Автономний контроль цілісності супутникової бортової навігаційної апаратури.
 • Контроль та керування рухом транспортних засобів на поверхні аеропорту.
 • Прецензійні траєкторні вимірювання в реальному часі на основі диференційних систем супутникового позиціювання.
 • Технологічне програмне забезпечення навігаційних приймачів та контрольно-корегуючих  станцій.
 • Інтегральна обробка інформації в системах навігації повітряних суден
  (GPS, EGNOS, ГНСС + інерційна система).
 • Створення та розвиток когнітивних аерокосмічних систем.
 • Дослідження та реалізація задач на базі штучного інтелекту.
 • Адаптивно-нейромережеві системи управління динамічними об’єктами.
 • Аерокосмічний моніторинг об’єктів та явищ.