Система диспетчерського керування рухомими біологічними об’єктами з використанням сигналів глобальної супутникової системи радіонавігації

Патент на корисну модель №39917 «Система диспетчерського керування рухомими біологічними об’єктами з використанням сигналів глобальної супутникової системи радіонавігації». Дата реєстрації: 25.03.2009.

Розрахунок корекції визначення координат в реальному часі на основі супутникових радіонавігаційних систем

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №34488. Комп’ютерна програма «Розрахунок корекції визначення координат в реальному часі на основі супутникових радіонавігаційних систем». Дата реєстрації: 10.08.2010.

Програмне забезпечення для верифікації даних супутникових систем навігації

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №34716. Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення для верифікації даних супутникових систем навігації». Дата реєстрації: 30.08.2010.

Моделювання адаптивної антенної системи з виміром кутів приходу завади

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №37768. Комплекс комп’ютерних програм «Моделювання адаптивної антенної системи з виміром кутів приходу завади». Дата реєстрації: 04.04.2011

Комплекс програм для контролю ризику втрати цілісності сигналу GNSS

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №41128. Комп’ютерна програма «Комплекс програм для контролю ризику втрати цілісності сигналу GNSS». Дата реєстрації: 28.11.2011

Моделювання фільтраційних алгоритмів вторинної обробки сигналів навігаційних супутників

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №44768. Комп’ютерна програма «Моделювання фільтраційних алгоритмів вторинної обробки сигналів навігаційних супутників». Дата реєстрації: 18.07.2012