Розроблення адаптивного апаратно-програмного комплексу підвищення завадостійкості супутникових систем навігації

Мета розробка адаптивного апаратно-програмного комплексу (ААПК), що забезпечує підвищення завадостійкість апаратури супутникових радіонавігаційних систем (СРНС)

Основні результати роботи.

Проведено математичне моделювання алгоритму адаптації та його синтез з урахуванням протиріччя вимог до забезпечення його швидкодії та стійкості враховувати значний вплив дестабілізуючих факторів на процес розрахунку вагових коефіцієнтів адаптації та побудова діаграмоутворюючої системи.Створено макетний зразок ААПК, що забезпечує відпрацювання алгоритмів адаптації та проведення напівнатурних досліджень.

Експериментальна 4-елементна антенна решітка

 

Модель 4-х елементної антенної решітки