Розробка апаратури дистанційного визначення та відображення розташування рухомих біологічних об’єктів

Мета: дослідження технології інтеграції супутникової радіонавігаційної системи, бездротового зв’язку, ГІС, Інтернет-технологій та шляхів побудови обґрунтування структури мікромініатюрної апаратури дистанційного визначення та відображення розташування рухомих біологічних об’єктів і створення дослідного зразка системи «VIP-контроль».

Основні результати роботи.

Розроблено та обґрунтовано технологію інтеграції супутникової радіонавігаційної системи, бездротового зв’язку, ГІС та Інтернет, метод побудови системи «VIP-контроль», визначені вимоги до структури та алгоритмічного забезпечення функціонування системи з врахуванням того, що загальна структура системи контролю рухомих об’єктів повинна бути універсальною та дозволяти з несуттєвими доробками застосувати оптимальні технології моніторингу різних біологічних об’єктів.

Створено макетний зразок системи «Vip – контроль» з відповідним алгоритмічним та програмним забезпеченням та проведенні лабораторні і натурні випробування.

Розроблена система дозволяє здійснювати оперативний контроль за пересуванням осіб при виконанні особливо важливих завдань з метою попередження терористичних дій направлених проти них, а також, для здійснення контролю за пересуванням осіб різних шарів населення (школярів, людей літнього віку, хворих та ін.), що вимагають дистанційного спостереження і контролю.

Практична значимість результатів роботи полягає у тому, що вони складають основу для розробки технологічної процедури дослідження інформаційних потоків в системі «VIP-контроль» для забезпечення моніторингу. При цьому очікуваний соціальний ефект складає: підвищення надійності процесу моніторингу, і, як наслідок цього, підвищення безпеки особливо важливих персон а також осіб, що займають відповідальні державні пости, керівники крупних корпорацій та члени їх сімей , особи, що виконують в окремі моменти часу відповідальні доручення, а також груп туристів і рятувальників в складних туристичних маршрутах.